WIST JE DAT

‘Straat GBS Vande Borne kleurrijker dan ooit ’


De straat van GBS Vande Borne, de Dansettestraat, is kleurrijk geworden. Samen met de gemeente hebben we ervoor gezorgd dat onze school aangekondigd wordt met felle kleuren. Zo trekken we de aandacht van weggebruikers die door onze straat rijden. Aan iedereen: 30 km per uur aub! 

De busstrook is ook verplaatst. De leerlingen van J.Brel en onze leerlingen kunnen dan ten alle tijden op een veilige manier uit- en instappen zonder de toegang van de school te verhinderen. Met dank aan het gemeentebestuur. 

 

‘Buitenspeel(voor)middag ’


Op vrijdag 3 mei 2024 heeft OCB, onderwijscentrum Brussel, een fantastische buitenspeel(voor)middag georganiseerd voor onze leerlingen van de lagere school. Ze hebben heel hard genoten van de workshops: hockey, skaten, grote spellen en gezelschapsspelen, debatteren, Zumba, ... Ga gerust eens kijken naar de foto's van de leerlingen in actie op deze website. Wij danken het topteam van OCB, onze leerlingen en schoolteam dragen deze dag in hun hart. 

 

‘Bezoekdagen ’


Heb je interesse in onze school, ben je reeds ingeschreven in onze school? Jullie kunnen onze vestigingen bezoeken op de onderstaande dagen Donderdag 6 mei 2024 tussen 14u00 en 15u30 : kom onze klassen van de lagere school bezoeken op ons voorlopig adres: site Leon Theodor', Leon Theodorstraat 108,1090 Jette. 

Donderdag 16 mei 2024 tussen 14u00 en 15u30: kom onze kleuterklassen bezoeken: site Vande Borne, Dansettestraat 30, 1090 Jette.

 

‘Extra ruimte ’


Wist je dat we tijdens de paasvakantie meer ruimte in het gebouw Theodor ter beschikking krijgen om onze lagere school comfortabel in te richten. Onze eigen meubels en alle materialen worden verhuisd van het gebouw Vande Borne naar de site Theodor.

De gemeente zorgt ook voor onze kleuters. Containerklassen worden geplaatst op de site van GBS Vande Borne. Deze containerklassen worden deels betaald door de gemeente en werden voor 70% gesubsidieerd door de VGC.

 

‘ Oudercontact ’


In de week van 5 februari organiseren voor het eerst onze oudercontacten voor de lagere school op de site Theodor. De oudercontacten van de kleuterschool gebeuren digitaal. Ouders die de mogelijkheid niet hebben, worden uitgenodigd op de site van Oase.

‘ Nieuw leerplan’


Wist je dat onze leerkrachten sinds dit schooljaar het Leerlokaal verkennen (het nieuwe leerplan) We hadden in september een kick- off en in januari kregen de leerkrachten een verdieping ‘Ik en de wereld’ (wat eerder wereldoriëntatie werd genoemd. Ook volgend schooljaar zetten we in op de kennis van het Leerlokaal.

‘ Carnaval’


Wist je dat op de site Oase en Theodor voor de eerste keer carnavalmuziek weerklonk.   Onze leerlingen kwamen verkleed naar school, genoten van een lekker ontbijt, dansten in het rond en genoten van leuke spelletjes.

‘ Brieven gemeentebestuur’


Wist je dat jullie de brieven van het gemeentebestuur omtrent ons gebouw en onze voorlopige sites kunnen lezen op onze website... ga naar ' INFO' - 'verhuis'

‘ Site Oase en Theodor’


Wist je dat we door een waterschade in onze school verhuist zijn naar 2 andere sites, namelijk site Oase en site Theodor. We hebben de lokalen omgetoverd in klaslokalen. Op de beide sites worden we met open armen ontvangen. De leerlingen van de lagere school beginnen zich al goed te oriënteren in het gebouw en voelen zich al goed in het gemeentegebouw Theodor. Onze kleuters vrolijken de site Oase op. Het personeel van OCMW, VIVA en IBO genieten van de kinderstemmetjes in hun gebouwen. We werken gezamenlijke activiteiten uit met het rusthuis VIVA.  

We danken alle mensen van de beide sites die voor ons plaats hebben gemaakt en ons warm hebben onthaald. Tevens een dankwoord aan de ouders voor hun flexibiliteit. De beide sites bevinden zich op 8 minuten van elkaar, maar het vergt toch iedere dag een extra inspanning. Hartelijk dank hiervoor. 

‘ Sneeuwklassen’


Het 5de en 6 de leerjaar in het tweede trimester op sneeuwklassen gaan. Zij zullen leren skiën, een fakkeltocht beleven en andere sneeuwactiviteiten beleven in Italië.

‘ Bosklassen’


Het 3de en 4de leerjaar op bosklassen zijn geweest in Hachy, Luxemburg. Zij deden ontdekken in de bossen en hetpark met de vijver. Ze beleefden veel sporten op het domein en hadden dolle pret in de speeltuin.

‘ Vriendenkring’


We hebben een nieuwe vriendenkring hebben verkozen. Wij danken de gemotiveerde ouders die officieel lid werden van de VZW Vriendenkring VandeBorne en wensen hun veel succes.

‘ Gezond leven’


MeesterThomas zorgde voor een superleuke activiteit op 10 oktober om 10u.
Zo deden we graag mee aan de actie van 'Gezond leven: extra bewegen'.


‘ Ouderontbijt’


Onze leerlingen naar de bibliotheek gaan om boeken uit te lenen, maar tevens andere activiteiten mogen beleven. De ouders van onze leerlingen kregen de kans om het ouderontbijt te beleven in de gemeentelijke bibliotheek. Zij kregen informatie hoe ze lid kunnen worden, welke activiteiten de bib organiseert voor hun kinderen op woensdagen en zaterdagen.


‘ Verkeerspark’


Onze leerlingen ook dit schooljaar de kans krijgen om verkeerseducatie te krijgen in het gemeentelijk verkeerspark van Jette.


‘ Woord van de Burgemeester en de Gemeentesecretaris'


Beste ouders,


Naar aanleiding van de val van pleisterwerk van de plafonds in bepaalde gangen en klaslokalen van de scholen
Jacques Brel en Vande Borne in april jongstleden, werden dringende consolidatie- en veiligheidswerken uitgevoerd m een maximale veiligheid voor uw kinderen en hun leerkrachten te garanderen. De inrichtende macht van Jette heeft een beroep gedaan op deskundigen om de staat van het gebouw te analyseren. De experts verklaarden dat de situatie volledig onder controle was.


Op maandag 11 september zijn er, tegen alle verwachtingen in, opnieuw stukken plafondbepleistering losgekomen
in een klaslokaal van de school Vande Borne. Gelukkig waren er geen kinderen of leerkrachten aanwezig. We
willen u geruststellen: om voor de hand liggende veiligheidsredenen zijn de betreffende ruimtes vanaf
maandagmiddag onmiddellijk ontoegankelijk gemaakt voor uw kinderen en hun leerkrachten.
Door deze situatie moeten we vanaf vandaag opnieuw dringende maatregelen nemen in bepaalde gangen en
klaslokalen op beide scholen, wat betekent dat 7 klassen op de scholen Jacques Brel en Vande Borne moeten
worden verplaatst tussen woensdag 13 september en woensdag 20 september 2023.


Hier is een overzicht van de situatie in de Vande Borne school:


• Leerlingen van de 3de en 4de klas zullen tijdelijk les volgen in een gemeentelijk gebouw (Léon
Theodorstraat 108) – vanaf donderdag 14 september.
• Leerlingen van de 5de en 6de klas krijgen tijdelijk les in twee lokalen van de dienst Stadspreventie op de
hoek van de Dansettestraat en de Augustijnernonnenstraat (2 minuten wandelen van de huidige school).
Hier is een overzicht van de situatie op de school Jacques Brel:
• De P3-leerlingen van mevrouw Valérie krijgen tijdelijk les in het lokaal van mevrouw Nicole.
• De P3-leerlingen van meneer Alain krijgen tijdelijk les in het polyvalente lokaal op de benedenverdieping
van de school.
• De P5-leerlingen van mevrouw Aphrodite krijgen tijdelijk les in het Gemeenschapscentrum Essegem, op
een boogscheut van school Jacques Brel.


We vragen u om uw kinderen zoals gewoonlijk bij de hoofdingang van de school af te zetten. Wanneer de bel gaat,
gaan de kinderen van deze 7 klassen naar hun nieuwe klaslokalen.
We willen uw aandacht vestigen op het feit dat dit een tijdelijke oplossing is en dat de inrichtende macht van Jette
er alles aan doet om deze periode zo kort mogelijk te laten duren (tot volgende week woensdag).
Jette, 12 september 2023

Onderwerp: Werken aan de scholen Vande Borne en Jacques Brel – tijdelijke verplaatsing van klassen

Jette – ISO 9001 – Ecodynamische onderneming *** – Handycity – Fairtradegemeente

Zoals u kunt zien, staat voor de inrichtende macht van Jette de veiligheid van de leerlingen en hun leerkrachten
voorop.


Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de directies van de scholen:


• GBS Vande Borne: Christel Matthijs (christelmatthijs@gbsjette.be)
• School Jacques Brel: Sylvie Vanderhaeghen (jacquesbrel@jette.brussels)
Daarnaast kunt u contact opnemen met de inrichtende macht:
• Diensthoofd Nederlandstalig Onderwijs: Mathias Levacq (mlevacq@jette.brussels)
• Diensthoofd Franstalig Onderwijs – Schoolleven: Olivier Ngwanza (ongwanza@jette.brussels)


Met vriendelijke groeten

De Burgemeester

De Gemeentesecretaris

‘ Ouderdag ’


Elke donderdag het ouderdag is. Ouders zijn dan welkom vanaf 8u45: voor ouderontbijt of babbelklas. Op 14 september is ons eerste ouderontbijt gepland. Op het maandelijks ouderontbijt worden ouders geïnformeerd door de directie en externen die samenwerken met de school. Babbelklas = Nederlandse les voor anderstalige ouders. Deze speelse lessen waarbij spreken centraal staat beginnen vanaf oktober. 

‘ Oudercontact’


Op donderdag 7 sept ons eerste oudercontact is gepland‘ Speelplaats’


Onze speelplaats bijna volledig vernieuwd is. Zodra de speelplaats klaar is, nodigen we de ouders van onze leerlingen en de buurt uit om naar de receptie te komen.

‘ Vervanging’


Kleuterjuf Jana zwanger is en dat zij zal vervangen worden door juf Stephanie‘ Schoolthema dit schooljaar’


Het thema van dit schooljaar 'Sprookjes komen tot leven' is. Op de eerste schooldag waren onze personeelsleden omgetoverd in sprookjesfiguren. Het hele schooljaar door laten we alles sprookjesachtig verlopen. De leerkrachten vertelden alvast de eerste week sprookjes in de verschillende zones van de speelplaats. Het was betoverend! ‘ Eerste schooldag ’


De eerste schooldag is vrijdag 1 september 2023. Wij kijken er alvast naar uit. Tot dan.‘ Laatste schooldag 30 juni 2023’


De laatste schooldag 30 juni is een halve dag. Ouders mogen hun kinderen afhalen tijdens de middag.

Er is opvang voorzien.

Ons groot schoolteam wenst iedereen een fantastische zomervakantie. Geniet volop.‘ Proclamatie 2023’


De proclamatie van de wijkscholen Dielegem en Dageraad  zal doorgaan op 27 juni en de proclamatie van wijkschool Florair en de hoofdschool Vande Borne zal doorgaan op  29 juni. Wij nodigen alle ouders en familieleden graag uit.‘ Afscheid wijkscholen’


We bijna afscheid moeten nemen van onze teams en kleuters van onze wijkscholen Florair, Dageraad en Dielegem. Vanaf 1 september horen zij bij een andere directie/ andere hoofdschool. Wijkscholen Dielegem en Florair zullen verbonden worden aan GBS Poelbos. Wijkschool Dageraad zal verbonden worden tot GBS Van Asbroeck.  Wij wensen de leerkrachten, kleuters en ouders veel succes met hun nieuwe hoofdschool en directeur.‘ Ontmoetingsmomenten’


Onze school zorgt voor een warme overgang van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar door meerdere ontmoetingsmomenten te organiseren. Op woensdag 28 juni laten we alle kleuters en leerlingen ook kennismaken met de leerkracht van het volgende schooljaar.‘ Uitstappen in de maand mei ...’


In de maand mei

De kleuters van wijkschool Dageraad gaan springen en spelen in ‘Clown Kea’ in Tubeke. 

De kleuters van Florair gaan naar ‘Plankendaeld’ in Mechelen. Het is een avontuurlijk dierenpark met uitdagende speeltuinen.

De kleuters van wijkschool Dielegem gaan naar de kinderboerderij ‘Neerhof’ in Dilbeek.

De leerlingen van het 4de leerjaar gaan naar Walibi in Waver. Zij hebben deze schoolreis gewonnen via Lucky Whizzkid. Veel plezier in het attractiepark.

De leerlingen van de 1ste graad gaan naar ‘De Schorre’ dat is een provinciaal recreatiedomein in Boom. Een domein dat kinderen zal uitdagen tot sport en spel.

De leerlingen van de 3de graad beleven een workshop Enerkids.‘ Agenda maand mei ...’


Noteer alvast in jullie agenda:


1 mei = geen school.

18 tem 21 mei = geen school

27 tem 29 mei = geen school‘ Uitstappen in de maand april ...’


De leerlingen van de 1ste graad naar ‘Train world’ in Schaarbeek gaan. Ze zullen daar de stoomlocomotieven, de dieseltreinen en elektrische locomotieven ontdekken.

De leerlingen van de 3de graad naar Belexpo gaan. Belexpo zal onze leerlingen inspireren om klimaathelden te zijn en om zorg te dragen voor onze stad en planeet.‘ Activiteiten in de maand maart ...’


Op 31 maart plannen we ons schoolfeest. Iedereen welkom. We voorzien optredens, randanimatie, drank en lekkere hapjes.

Gaan de kleuters van de wijkscholen Dageraad en Florair ‘Het Bellenbos in Affligem’, het speelbos bestaat uit verschillende doelgerichte nesten waar alle kinderen hun eigen talenten kunnen ontdekken.  

Gaan de kleuters van de hoofdschool Vande Borne naar het chocolademuseum in Brussel. Hun reis door het museum start in de cacaoplantages aan de evenaar tot de reusachtige fantasiemachine die chocolade maakt. Proeven is gegarandeerd.


‘ Agenda maand maart ...’


*17 maart is een facultatieve verlofdag = geen school.

* 21 maart is het pedagogische studiedag = geen school

* Vanaf 1 tem 16 maart tem is het paasvakantie. De gemeente voorziet geen opvang. Onze Breede school Bres heeft gezorgd voor de nodige info waar er opvangmogelijkheden zijn binnen Jette. De info is verspreid via ClassDojo.  


‘ Afscheid toezichtster Nicole ’


Op vrijdag 3/3 verraste we toezichtster Nicole met een waardig afscheidsfeestje.
Bedankt Nicole om onze school zoveel jaren te hebben ondersteund. ‘ Geronimo op bezoek op 9/3 ’


Donderdag 9 maart komt Geronimo Stilton (de muis uit de bekende kinderboeken) op bezoek in GBS Vande Borne. 

Dolle pret voor alle kinderen en ouders die naar het ouderontbijt komen. ‘ Nieuwe inschrijvingen ’


Op 9 maart is CAW aanwezig om te helpen bij aanmelden en inschrijvingen.
Nieuwe aanmeldingsperiode voor iedereen:
28 februari (9:00) > 21 maart 2023 (16:00)

- Heeft je kind geen plaats in het eerste leerjaar van GBS Vande Borne? Kom dan langs.
- Heb je een broer, zus niet ingeschreven tijdens de voorrangsperiode? Kom dan nu langs.
- Is je kind geboren in 2021? Meld het nu al aan, ook als het pas naar school gaat in september 2024.
- Ken je kinderen die graag naar onze school willen komen? Geef de info maar door.

Het aanmelden moet online gebeuren. Daarna kan je je kind pas effectief inschrijven.‘ C.A.W. toeslagen ’


Op donderdagen is C.A.W. in GBS Vande Borne.


Zijn jullie geïnteresseerd om extra geld te ontvangen voor jullie kinderen?
Medewerkster van C.A.W. namelijk Veerle helpt jullie graag :


- de kleutertoeslag (extra budget voor kleuters van 3 jaar
en extra budget voor kleuters van 4 jaar)
- de schooltoeslag (voor elk kind: extra budget)

Kom dan langs op de volgende data:
donderdag 2 maart 2023: voor de ouders van GBS Vande Borne
donderdag 23 maart 2023: voor de ouders van Dielegem en Florair
donderdag 30 maart 2023: voor de ouders van Dageraad


Kan je echt niet langskomen op de specifieke datum dan mag je op één van de andere data aansluiten.‘ Opvang paasvakantie ’


...tijdens de paasvakantie de gemeente geen opvang voorziet. Onze brede school BRES heeft alvast kwaliteitsvolle initiatieven uit de buurt verzameld die tijdens de paasvakantie en de zomervakantie doorgaan.
De flyer kan je vinden op de website onder het vakje Info " Opvang "


Heb je extra info nodig of een vertaling dan kan je iedere donderdag in GBS Vande Borne bij onze coördinator van de Brede school BRES Sofie Hoebeek langsgaan. Zij helpt jullie graag verder.‘ Foto's carnaval nu online ’


Deze week vierden we Carnaval op school. Alle foto's kunnen jullie nu op deze website bewonderen.‘ Foto's dikke truiendag nu online ’


Het was weer een leuke dikke truiendag dit jaar. De foto's kan U vinden onder het vakje foto's... enjoy...‘ Foto's ski-klassen online ’


Deze week ging ons 6-de leerjaar naar Italië skiën. Met veel moeite en spannende verhalen zijn ze vandaag teruggekomen. Het was een fantastische ervaring. Mooie herinneringen voor later.‘ Bezoek aan Cultureel Centrum ’


Vrijdag 27 januari zijn onze leerlingen en ouders samen met de leerkrachten naar het cultureel Centrum Essegem gestapt. Muzikanten hebben ons begeleid.We konden rekenen op een grote groep. Toppie ! In CS Essegem werden we warm onthaald met drankjes, warme snacks en leuke muziek. De kinderen werden gesminckt en konden gaan knutselen in de fluo-workshop. We hebben ervan genoten. Een warme dank u van ons allemaal voor deze fijne happening.‘ Schoolfeest en proclamatie ’


Op 11 maart organiseren we ons groot schoolfeest. Op het einde van het schooljaar is er in elke vestiging een proclamatie. Iedereen zal daar op uitgenodigd worden.


‘ Herstructurering Jetse Gemeentescholen ’


Het is zover.  Onze wijkscholen Florair, Dielegem en Dageraad zullen vanaf 2023 - 2024 niet meer tot onze hoofdschool GBS Vande Borne behoren. 

We nemen afscheid op het einde van het schooljaar wegens de herstructurering van de Jetse gemeentescholen. Het positieve effect is dat alle kleuters van de derde kleuterklas vanaf schooljaar '24-'25 automatisch een plaats krijgen in het eerste leerjaar.  Geen herinschrijvingen meer! Dat was toch ons streefdoel.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023 - 2024 voor de scholen Florair, Dageraad en Dielegem zullen nog wel plaatsvinden via GBS Vande Borne. Vanaf 1 september 2023 zal directeur Eva Smet de kleuters van de wijkscholen Florair, Dielegem (en Blanchard) onder haar hoede nemen.  Directeur Johan Comhair zal zich ontfermen over de kleuters van school Dageraad . Vanaf 1 september 2023 - 2024 zal directeur Christel Matthijs en directeur Sofie Buelens (op woensdagen) enkel de hoofdschool GBS Vande Borne onder hun leiding nemen. 

Laat ons genieten van de laatste maanden dat we verenigd zijn met onze 3 wijkscholen en uitkijken naar het positieve herstructureringsplan van de Jetse gemeentescholen. ‘ Gelukkig Nieuwjaar ’


Het team van GBS Vande Borne wenst iedereen een fijne wintervakantie en schitterende start van 2023.

Voor de laatste keer een schoolfeest vieren met onze 4 vestigingen GBS Vande Borne, Dielegem, Dageraad en Florair. Daar moeten we van genieten. Op 11 maart 2023 is het feest 'Carnaval - festival' gepland. ‘ Halloween 2022 ’


Beste Ouders en kinderen de foto's genomen tijdens onze Halloween-dag staan nu online.

Veel kijkplezier.