WIST JE DAT

Start schooljaar 2020 - 2021


Beste ouders van onze leerlingen

Het schooljaar begint op dinsdag 1 september en dit voor alle leerlingen en alle kleuters.

We hanteren de gewone schooluren en geven elke dag les aan iedere leerling en kleuter.

Gelieve elke dag boterhammen mee te geven voor de lunch.


Maandag 31/8 worden de ouders van nieuwe leerlingen op afspraak uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe klas en leerkracht.


Veiligheidsmaatregelen start schooljaar 2020 - 2021


Beste ouders van onze leerlingen

We starten het schooljaar met code GEEL.

Kinderen ontsmetten hun handen met gel bij het binnenkomen van de school. 

Tijdens de schooldag wassen ze hun handen regelmatig.

Kinderen moeten geen mondmasker dragen.


Wij vragen ten stelligste dat slechts 1 ouder het kind naar school brengt en komt afhalen.

De ouder zet het kind af aan de schoolpoort / schooldeur.
Deze ouder is verplicht om een mondmasker te dragen als ze hun kind(eren) naar school brengen.

Nieuw schoolreglement


Beste ouders van onze leerlingen

Het schoolreglement is gewijzigd. De nieuwe inhoud in het schoolreglement is aangeduid in een groene kleur. Indien jullie bezwaar hebben kan je terecht bij de directie voor een gesprek. 

Alvast dank Directie

Infodagen


Wegens veiligheidsmaatregelen kunnen we slechts 1 ouder per kind ontvangen.


School Vandeborne - donderdag 3 september 16u

School Dageraad - vrijdag 4 september - 16u

School Dielegem - woensdag 2 september 2020 - 8u45 

School Florair - donderdag 3 september - 8u45

Zero-afval


Vorig schooljaar zijn we gestart met het beperken van afval. 

We werken een PMD-loze school.

Dit schooljaar zetten we nog een stapje verder ... we gaan voor ZERO-AFVAL !


Wat betekent dit concreet :


1) leerlingen brengen hun drinkbus mee met water ( geen plastiek flesjes, brikjes, blikjes )

2) leerlingen brengen tien-uurtje, vier-uurtje en hun lunch mee in een afwasbaar doosje