SCHOOLUREN

SCHOOLUREN :

OP MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG

Voormiddag

Kleuterschool

Lagere school

8u45 tem 11u30

8u45 tem 12u20

Namiddag

Kleuterschool

Lagere school

12u45 tem 15u30

13u35 tem 15u30

OP WOENSDAG

Voormiddag

Kleuterschool

Lagere school

8u45 tem 12u20

8u45 tem 12u20