OPVANG

OPVANG

OP MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG

Ochtend

Gratis

Betalend

7u30 tem 8u30

8u30 tem 8u45

Middag

Kleuterschool (betalend)

Lagere school (betalend)

11u30 tem 12u45

12u20 tem 13u35

Avond

Gratis

 Betalend

15u30 tem 15u45

15u45 tem 18u00

Lagere school : ouders maken de keuze tussen :

 

Formule 1: studie ( tot 16u30 ) + opvang

Formule 2 : volledig opvang

OP WOENSDAG

Ochtend

Gratis

Betalend

7u30 tem 8u30

8u30 tem 8u45

Middag

Gratis

Betalend

12u20 tem 12u35

12u35 tem 14u00

Namiddag : socio - culturele activiteiten alleen in de hoofdschool

Betalend

14u00 tem 16u00

Avond

Betalend

16u00 tem 18u00

15u45 tem 18u00