SCHOOLUREN

SCHOOLUREN :

OP MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG

Voormiddag

Kleuterschool

8u45 tem 11u20

Lagere school

8u45 tem 12u20

Namiddag

Kleuterschool

12u35 tem 15u30

Lagere school

13u35 tem 15u30

OP WOENSDAG

Voormiddag

Kleuterschool

8u45 tem 12u20

Lagere school

8u45 tem 12u20